Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AVTECH Sweden AB

AVTECH Sweden AB

AVTECH Sweden AB
Lönnvägen 2
18443 Åkersberga

Hemsida:

www.avtech.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet.

Teckningsperiod:

7 november 2011 - 24 november 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 60,2 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1000 aktier, dvs 6000 kr.

Övrigt:

47 % av emissionen är garanterad via teckningsförbindelser. En övertilldelningsoption kan öka emissionen med 5 Mkr. Företaget planerar att lista sig på First North under andra veckan i januari 2012.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss