Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Auriant Mining AB

Auriant Mining AB

Auriant Mining AB
Engelbrektsplan 2, 4 tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.centralasiagold.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Auriant Mining AB är ett svenskt gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Auriant Mining AB hette tidigare Central Asia Gold AB.

Teckningsperiod:

23 augusti 2017 - 8 september 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

178 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 augusti 2017

Värdering:

44,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:1. För varje befintlig (1) aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. En (1) nytecknad aktie ger rätten till en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om 80 procent av det totala Erbjudandet.

En teckningsoption ger rätt att teckna en aktie. Perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna infaller mellan den 19 mars 2018 och den 30 mars 2018. Lösenbeloppet för teckningsoptionerna kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen för Auriant Minings aktie under tio handelsdagar närmast före perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna, med avdrag för en rabatt på 25 procent, dock aldrig lägre än 2,50 SEK och ett högsta lösenbelopp på 3,50 SEK.

Uppdaterat: 2017-09-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss