Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Attana AB

Attana AB

Attana AB
Björnnäsvägen 21
114 19 Stockholm

Hemsida:

www.attana.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Attana tillhandahåller biologisk relevant information till sina kunder för att öka effektiviteten i deras forsknings- och utvecklingsprocesser.

Teckningsperiod:

20 augusti 2019 - 3 september 2019

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

14,6 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 augusti 2019

Värdering:

36,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. En (1) befintlig aktie berättigar till två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar är säkerställda till ca 10 MSEK av TVAA AB (VD Teodor Aastrup), Arne Nabseth (ordförande), Anders Ulrikson (CFO), Vicama AB (ej aktiv grundare Samir Fostock), Aktiebolaget Gurkmejan, Niclas Löfgren och Thomas Gidlund.

Uppdatering: Datumen har förskjutits något jämfört med den första tidsplanen, teckningstid är 20 augusti - 3 september 2019.

Uppdaterat: 2019-08-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss