Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aspiro AB

Aspiro AB

Aspiro AB
Gråbrödersgatan 2
211 21 Malmö

Hemsida:

www.aspiro.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Aspiro är en komplet leverantör av streamingtjänster för tv och musik till partners som vill använda sitt eget varumärke på tjänsten. Aspiro levererar också musiktjänsten WiMP direkt till konsumenter på utvalda marknader.

Teckningsperiod:

16 juni 2014 - 30 juni 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

66 Mkr

Teckningskurs:

0,67 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 juni 2014

Värdering:

231 Mkr pre-money och 297 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:7. En (1) befintlig aktie ger två (2) teckningsrätter och sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är fullt garanterad.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss