Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aspiro AB

Aspiro AB

Aspiro AB
Gråbrödersgatan 2
211 21 Malmö

Hemsida:

www.aspiro.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Aspiro är en komplet leverantör av streamingtjänster för tv och musik till partners som vill använda sitt eget varumärke på tjänsten. Aspiro levererar också musiktjänsten WiMP direkt till konsumenter på utvalda marknader.

Teckningsperiod:

20 augusti 2012 - 3 september 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

103 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 augusti 2012

Värdering:

Pre-money 154,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. 1 innehavd aktie ger 2 teckningsrätter. 3 teckningsrätter berättigare att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Exakta villkor presenteras den 10 augusti 2012.

Den största aktieägaren Streaming Media AS har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel, vilken motsvarar cirka 74 procent av företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2012-08-24

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss