Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Asarina Pharma AB

Asarina Pharma AB

Asarina Pharma AB
Fogdevreten 2
171 65 Solna

Hemsida:

www.asarinapharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Asarina Pharma är ett bioteknikföretag grundat på svensk forskning som utvecklar sepranolon – världens första dedikerade behandling för PMDS (premenstruell dysforiskt syndrom) och andra menstruationsrelaterade tillstånd.

Teckningsperiod:

28 augusti 2018 - 13 september 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

142,8 Mkr + 7,4 Mkr

Teckningskurs:

21 kr

Likviddag:

20 september 2018

Avstämningsdag:

Värdering:

172 Mkr pre-money.

Villkor:

Vänder sig till institutioner, samt allmänheten i Sverige.

Post:

1 aktie, minimum 250 aktier.

Övrigt:

Beräknad första handelsdag för Asarina Pharmas aktier på Nasdaq First North är den 24 september 2018

I Erbjudandet har ett antal institutionella och privata investerare inklusive Sectoral Asset Management, Swedbank Robur, Östersjöstiftelsen, Catella Fondförvaltning och Handelsbanken Fonder åtagit sig att sammanlagt teckna aktier till ett belopp om 129 MSEK, motsvarande 90 procent av Erbjudandet. Erbjudandet innefattar även en övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoptionen”) om ytterligare högst 350 000 aktier, motsvarande cirka 7,4 MSEK, som kan komma att utnyttjas i händelse av ett stort intresse för Erbjudandet.

I samband med Erbjudandet kommer Bolaget även emittera 476 190 nya aktier till IdInvest till följd av konverteringar av Bolagets brygglån. Vidare kommer Bolaget i samband med Erbjudandet att emittera 207 462 nya aktier som utgör betalning i enlighet med samarbetsavtal med Ergomed plc.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss