Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Artimplant AB

Artimplant AB

Artimplant AB
Hulda Mellgrens g. 5
42132 Västra Frölunda

Hemsida:

www.artimplant.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Artimplants affärsidé är att återställa patienters hälsa genom att erbjuda sjukvården nedbrytbara implantat som skapar förutsättning för kroppen att självläka. Artimplant är ett medicinteknikbolag som bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén.

Teckningsperiod:

27 februari 2012 - 12 mars 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

28,4 Mkr

Teckningskurs:

0,06 kr (0,24 kr per unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 februari 2012

Värdering:

Pre-money 7,1 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:1. Innehav av1 aktie i Artimplant, oavsett serie ger rätt att teckna 1 unit. Varje 1 unit består av 4 nya B-aktier samt 2 teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Vid teckning ska även teckningsoptioner medfölja, som maximalt kan ge företaget ytterligare 20-25 Mkr under perioden 15 augusti - 30 september 2013. Pris per aktie i emissionen är ännu ej bestämt.

Uppdatering: Emissionen är garanterad till 80 %. Lösenkurs för teckningsoptionerna 0,13 kronor, lösenperiod aug–sept 2013.

Uppdaterat: 2012-02-02

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss