Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Artimplant AB

Artimplant AB

Artimplant AB
Hulda Mellgrens g. 5
42132 Västra Frölunda

Hemsida:

www.artimplant.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Artimplants affärsidé är att återställa patienters hälsa genom att erbjuda sjukvården nedbrytbara implantat som skapar förutsättning för kroppen att självläka. Artimplant är ett medicinteknikbolag som bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén.

Teckningsperiod:

27 september 2010 - 11 oktober 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

38,5 Mkr

Teckningskurs:

0,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 september 2010

Värdering:

Pre-money 38,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1.

Post:

Övrigt:

75 % av nyemissionen är säkerställd. Handel med teckningsrätt pågår under 27 september - 6 oktober 2010.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss