Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AroCell AB

AroCell AB

AroCell AB
Dag Hammarskjölds väg 34 A
75237 Uppsala

Hemsida:

www.arocell.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

AroCells tester upptäcker cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi bygger på en unik metod att mäta hur aggressiv en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumören växer. Detta görs genom Bolagets test TK 210 med ett enkelt blodprov, för att kontrollera återfall av cancer eller för att avgöra om en cancerbehandling fungerar eller inte.

Teckningsperiod:

18 november 2015 - 2 december 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

52,2 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 november 2015

Värdering:

235 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:9. Varje aktie ger rätt till en teckningsrätt. Nio teckningsrätter ger sedan rätt att teckna två nya aktier.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från bland annat styrelse, ledning och större ägare. Man har även säkrat upp emissionsgaranter, vilket gör att hela emissionen är fullt garanterad.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss