Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AroCell AB

AroCell AB

AroCell AB
Dag Hammarskjölds väg 34 A
75237 Uppsala

Hemsida:

www.arocell.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AroCells tester upptäcker cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi bygger på en unik metod att mäta hur aggressiv en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumören växer. Detta görs genom Bolagets test TK 210 med ett enkelt blodprov, för att kontrollera återfall av cancer eller för att avgöra om en cancerbehandling fungerar eller inte.

Teckningsperiod:

10 september 2014 - 24 september 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

21,3 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 september 2014

Värdering:

95,85 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:9. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Styrelsen och ledningen har för avsikt att utnyttja sin företrädesrätt och teckna sig för aktier i emissionen. Bolaget har härutöver erhållit avsiktsförklaringar och tecknat avtal om emissionsgarantier i sådan omfattning att emissionen är fulltecknad, likvid har dock inte säkerställts på förhand.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss