Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AroCell AB

AroCell AB

AroCell AB
Dag Hammarskjölds väg 34 A
75237 Uppsala

Hemsida:

www.arocell.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AroCells tester upptäcker cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi bygger på en unik metod att mäta hur aggressiv en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumören växer. Detta görs genom Bolagets test TK 210 med ett enkelt blodprov, för att kontrollera återfall av cancer eller för att avgöra om en cancerbehandling fungerar eller inte.

Teckningsperiod:

23 mars 2012 - 11 april 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,2 Mkr

Teckningskurs:

1,35 kr (2,70 kr per unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 mars 2012

Värdering:

Pre-money 10,4 Mkr

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje 1 befintlig aktie, erhålls 1 uniträtt. Innehav av 4 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. 1 unit består av 2 nya aktier och 1 vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera 1 ny aktie i bolaget.

Post:

Övrigt:

2,6 Mkr av emissionen är genom teckningsåtaganden och garantiteckning säkrad. Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 2,50 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 15 maj 2012 till och med 28 november 2012. Om teckningsoptionerna används fullt ut får bolaget in ytterligare 4,8 Mkr.

Uppdaterat: 2012-03-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss