Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AroCell AB

AroCell AB

AroCell AB
Dag Hammarskjölds väg 34 A
75237 Uppsala

Hemsida:

www.arocell.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

AroCells tester upptäcker cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi bygger på en unik metod att mäta hur aggressiv en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumören växer. Detta görs genom Bolagets test TK 210 med ett enkelt blodprov, för att kontrollera återfall av cancer eller för att avgöra om en cancerbehandling fungerar eller inte.

Teckningsperiod:

21 mars 2011 - 12 april 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,04 Mkr

Teckningskurs:

3,20 kr

Likviddag:

20 april 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 17,6 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Poster om 1000 aktier, minimum 2 poster.

Övrigt:

AroCell planerar en listning på Aktietorget den 9 maj 2011.

Uppdaterat: 2011-03-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss