Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Arlandastad Group AB

Arlandastad Group AB

Arlandastad Group AB
Pionjärvägen 73
190 47 Arlandastad

Hemsida:

arlandastadgroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Arlandastad Group kontrollerar 241 hektar sammanhängande mark i Arlandaområdet och den nya flygplatsstaden Airport City Stockholm. Här finns redan etablerade koncept och fastigheter och ledig mark för nya etableringar. Arlandastad Group AB hette tidigare Arlandastad Holding AB.

Teckningsperiod:

2 september 2021 - 13 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

460 Mkr + 69 Mkr

Teckningskurs:

67,50 kr

Likviddag:

16 september 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

3 844 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten i Sverige och institutioner. Allmänheten avser i detta fall kunder hos Avanza.

Post:

10 aktier, minimum 100 aktier.

Övrigt:

Obs, 30 augusti - 6 september är dummy-datum, i skrivande stund har ännu inte exakta teckningsdatum presenterats.

Arlandastad Holding noteras på First North under september 2021.

SBB i Norden AB samt Prior & Nilsson Fonder har åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet till ett värde om totalt cirka 338,5 Mkr.

Uppdatering: Teckningstiden är 2-13 september 2021 och aktien noteras den 15 september.

Uppdaterat: 2021-09-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss