Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Arctic Minerals AB

Arctic Minerals AB

Arctic Minerals AB
Box 275
75105 Uppsala

Hemsida:

www.arcticgold.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Arctic Minerals är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Arctic Minerals AB hette tidigare Arctic Gold AB. Arctic Gold AB hette tidigare Alcaston Exploration AB.

Teckningsperiod:

4 juni 2010 - 18 juni 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

21,8 Mkr

Teckningskurs:

0,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 maj 2010

Värdering:

Pre-money 29,1 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. För varje 4 aktier som innehas på avstämningsdagen erhålls 3 uniträtter. För teckning av 1 Unit erfordras 1 uniträtt. 1 Unit innehåller 1 aktie och 2 teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad med 10 MSEK. Det finns teckningsförbindelser med de befintliga aktieägarna om ca 3,5 MSEK. Det finns även en övertilldelningsoption om 7,2 MSEK.

Uppdaterat: 2010-06-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss