Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Arcoma AB

Arcoma AB

Arcoma AB
Annavägen 1
352 46 Växjö

Hemsida:

arcoma-imix.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Arcoma är en leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalité och avancerad teknik.

Teckningsperiod:

25 september 2014 - 9 oktober 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

13,90 kr

Likviddag:

Fyra bankdagar efter utskickad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

84,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

400 aktier.

Övrigt:

Arcoma listas på First North den 11 november 2014.

Arcoma har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckningar om 9 miljoner SEK motsvarande cirka 60 % av den totala emissionslikviden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss