Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Arcam AB

Arcam AB

Arcam AB
Krokslätts Fabriker 27A
43137 Mölndal

Hemsida:

www.arcam.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Arcams affärsidé är att utveckla och tillverka produktionsutrustning samt metoder, för att direkt från digitala tredimensionella modeller tillverka solida komponenter.

Teckningsperiod:

19 september 2005 - 7 oktober 2005

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

15,8 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 september 2005

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 5:2.

Post:

Övrigt:

Större ägare avser att teckna 82% av emissionsbeloppet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss