Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Arcam AB

Arcam AB

Arcam AB
Krokslätts Fabriker 27A
43137 Mölndal

Hemsida:

www.arcam.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Arcams affärsidé är att utveckla och tillverka produktionsutrustning samt metoder, för att direkt från digitala tredimensionella modeller tillverka solida komponenter.

Teckningsperiod:

15 juni 2009 - 29 juni 2009

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

29,6 Mkr

Teckningskurs:

0,35 kr

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

11 juni 2009

Värdering:

Pre-money 22,5 Mkr och post money 52,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:3.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är säkerställd genom avsiktsförklaring och emissionsgaranti från en grupp större ägare i kombination med en emissionsgaranti från externa emissionsgaranter.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss