Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Arcam AB

Arcam AB

Arcam AB
Krokslätts Fabriker 27A
43137 Mölndal

Hemsida:

www.arcam.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Arcams affärsidé är att utveckla och tillverka produktionsutrustning samt metoder, för att direkt från digitala tredimensionella modeller tillverka solida komponenter.

Teckningsperiod:

12 juni 2013 - 12 juni 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

57 Mkr

Teckningskurs:

325 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad nyemission via en book building-process.

Post:

Övrigt:

Carnegie Investment Bank har agerat finansiell rådgivare till Arcam.

Uppdaterat: 2013-06-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss