Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Arbona AB

Arbona AB

Arbona AB
Birger Jarlsgatan 33
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.arbona.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Arbona är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter.

Arbona AB hette tidigare Switchcore AB.

Teckningsperiod:

15 juni 2018 - 4 juli 2018

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

24,2 Mkr

Teckningskurs:

1,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 juni 2018

Värdering:

48,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Två (2) befintliga aktier, oavsett serie, ger rätt att teckna en (1) ny A-aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2018-05-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss