Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aqeri Holding AB

Aqeri Holding AB

Aqeri Holding AB

Hemsida:

www.aqeri.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Företagets produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden.

Teckningsperiod:

5 september 2008 - 19 september 2008

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9,3 Mkr

Teckningskurs:

0,16 kr

Likviddag:

19 september 2008

Avstämningsdag:

3 september 2008

Värdering:

Pre-money 4,65 Mkr och 13,95 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1

Post:

Övrigt:

För att förstärka likviditeten till dess Bolaget erhållit emissionslikviden har några av ägarna ställt bryggfinansiering om totalt 3,2 miljoner kronor till Bolagets förfogande. Dessa lån kommer genom kvittning att användas som likvid för tecknade aktier i emissionen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss