Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aqeri Holding AB

Aqeri Holding AB

Aqeri Holding AB

Hemsida:

www.aqeri.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Företagets produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden.

Teckningsperiod:

5 oktober 2016 - 5 oktober 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

1,33 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Curt Mårtensson, Förvaltning ACI AB, Robert Tingvall, Robert Johansson, Filip Tangen, Mikael Wester, Engin Toksoy och Lars Virdeby.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss