Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aqeri Holding AB

Aqeri Holding AB

Aqeri Holding AB

Hemsida:

www.aqeri.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Företagets produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden.

Teckningsperiod:

21 mars 2016 - 21 mars 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

2,85 Mkr

Teckningskurs:

1,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

23,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Maxvector Oü, Sunvector Oü, Ann-Louise Ohlander, Curt Erik Mårtensson och Filip Tangen.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss