Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aqeri Holding AB

Aqeri Holding AB

Aqeri Holding AB

Hemsida:

www.aqeri.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Företagets produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden.

Teckningsperiod:

24 maj 2012 - 13 juni 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

8,93 Mkr

Teckningskurs:

0,85 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 maj 2012

Värdering:

Pre-money 1,49 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 6:1.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss