Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aprendere Skolor AB

Aprendere Skolor AB

Aprendere Skolor AB
Triewaldsgränd 2
111 29 Stockholm

Hemsida:

aprendereskolor.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Aprendere Skolor bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola.

Teckningsperiod:

30 augusti 2021 - 13 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

16 kr per unit och aktie

Likviddag:

21 september 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

80 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. Varje (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Post:

Minimum 320 units.

Övrigt:

Aprendere Skolor noteras på First North den 28 september 2021.

4,3 Mkr är säkrat via tecknings- och garantiåtaganden.

Fyra (4) teckningsoptioner ger innehavaren rätten att under perioden från och med den 10 oktober 2022 till och med den 21 oktober 2022 teckna en (1) ny aktie i bolaget till en fast teckningskurs om 19,20 SEK per aktie.

Uppdaterat: 2021-09-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss