Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ApParkingspot Nordic AB

ApParkingspot Nordic AB

ApParkingspot Nordic AB
Scheelevägen 15
223 70 Lund

Hemsida:

www.apparkingspotnordic.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ApParkingspot bedriver idag via dotterbolag appen och tjänsten Apparkingspot, en tjänst för att hyra ut och hyra parkeringsplats. ApParkingspot Nordic AB hette tidigare Next Invest i Stockholm AB.

Teckningsperiod:

2 november 2017 - 17 december 2017

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,55 Mkr

Teckningskurs:

1,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Ca 34 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss