Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Angler Gaming plc

Angler Gaming plc

Angler Gaming plc
Suite A, Dolphin Court A, Embassy Way
Malta

Hemsida:

anglergaming.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Anglers verksamhet består i att äga och förvalta bolag som erbjuder slutkunder spel över internet. Dotterbolaget Starfishs verksamhet inriktar sig främst på olika former av kasinospel. Spelen som erbjuds är dels baserade på egen mjukvara som förvärvats från Betssons dotterbolag, dels på mjukvara från externa spelleverantörer.

Teckningsperiod:

17 april 2014 - 13 maj 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,6 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 april 2014

Värdering:

31,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Två (2) nytecknade, betalda och tilldelade aktier i Företrädesemissionen berättigar till en (1) vederlagsfri Teckningsoption. Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 1 SEK per aktie. Teckningsperioden för Teckningsoptionerna löper från den 12 januari till den 30 januari 2015.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 13 maj 2014.

Uppdaterat: 2014-04-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss