Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AMT Advanced Multimedia Technology AB

AMT Advanced Multimedia Technology AB
Biblioteksgatan 6
374 35 Karlshamn

Hemsida:

www.amt.tv

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Företagets affärsidé är utveckling av förbättrad videokomprimering.

Teckningsperiod:

16 maj 2005 - 15 juni 2005

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

29 juni 2005

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

1700 aktier

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss