Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amhult 2 AB

Amhult 2 AB

Amhult 2 AB
Flygledarevägen 3A
423 37 Torslanda

Hemsida:

www.amhult2.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Amhult 2 skall projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd.

Teckningsperiod:

16 november 2016 - 5 december 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

55,1 Mkr

Teckningskurs:

80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 november 2016

Värdering:

331 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Aktieägare i Amhult 2 AB erhåller för varje befintlig B-aktie en (1) teckningsrätt B. Det krävs sex (6) teckningsrätter B för att teckna en (1) ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2016-11-15

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss