Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amhult 2 AB

Amhult 2 AB

Amhult 2 AB
Flygledarevägen 3A
423 37 Torslanda

Hemsida:

www.amhult2.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Amhult 2 skall projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd.

Teckningsperiod:

16 september 2013 - 8 oktober 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

26,2 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Tilldelade aktier ska betalas senast 3 bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Avstämningsdag:

6 september 2013

Värdering:

92,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Varje 1 innehavd B-aktie ger 1 teckningsrätt. Det krävs 2 teckningsrätter för att teckna 1 B-aktie.

Post:

Övrigt:

Teckningsrätterna kommer att handlas på Aktietorget från den 16 september till den 3 oktober 2013.

Uppdaterat: 2013-09-13

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss