Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i American Residential Fastigheter AB

American Residential Fastigheter AB

American Residential Fastigheter AB
Drottninggatan 36
411 14 Göteborg

Hemsida:

www.amrefa.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Amrefa är ett fastighetsbolag, vars verksamhet består i att äga och aktivt förvalta hyresfastigheter på den amerikanska fastighetsmarknaden.

Teckningsperiod:

2 oktober 2013 - 29 november 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10 Mkr + 10 Mkr i förlagslån

Teckningskurs:

8 kr per unit (4 kr för aktie och 4 kr för förlagslån)

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

30 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1000 units per post.

Övrigt:

Amrefa (American Residential Fastigheter) planerar att ansöka om listning på Aktietorget.

Uppdatering: Amrefa förlänger teckningstiden till den 8 november 2013.

Uppdatering: Amrefa förlänger teckningstiden till den 29 november 2013.

Uppdaterat: 2013-11-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss