Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ambia Trading Group AB

Ambia Trading Group AB

Ambia Trading Group AB
Snödroppegränd 4
590 80 Södra Vi

Hemsida:

www.ambiatrading.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ambia Trading Groups verksamheten fördelar sig på två affärsområden; detalj- respektive partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris med försäljning av hemelektronik, data, telefoni, vitvaror samt jakt- och fiske-produkter i både fysisk butik och via en egen e-handelsplattform. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact, och riktar sig i första hand till större kunder på den svenska marknaden, såsom ledande e-handelsbolag och större detaljhandelsaktörer.

Teckningsperiod:

3 juni 2016 - 3 juni 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,4 Mkr

Teckningskurs:

14 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktade mot avgränsad grupp investerare.

Post:

Övrigt:

Antalet tecknare är till antalet 19 med fördelning enligt följande: Johan Thorell, via bolag, 100 000 aktier, Fredrik Grevelius 85 000 aktier, Kvalitena AB 75 000 aktier, Fredrik Crafoord 46 000 aktier, City Capital Partners AB 34 000 aktier, Gerhard Dal 30 000 aktier, Pronator Invest AB 30 000 aktier, Montana Sweden AB 30 000 aktier, Capensor Capital AB 30 000 aktier, Patric Sjölund 25 000 aktier, Filippa Vasilis 24000 aktier, Oliver Vasilis 24 000 aktier, Dividend Sweden AB 15 000 aktier, Maria Vasilis 12 000 aktier, Andreas Nissen 10 000 aktier, Mikael Rosencrantz 10 000 aktier, Jesper Cederholm 10 000 aktier, Claes Håkan Sjölund 5 000 aktier, Bo Lindén 5 000 aktier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss