Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ambia Trading Group AB

Ambia Trading Group AB

Ambia Trading Group AB
Snödroppegränd 4
590 80 Södra Vi

Hemsida:

www.ambiatrading.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ambia Trading Groups verksamheten fördelar sig på två affärsområden; detalj- respektive partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris med försäljning av hemelektronik, data, telefoni, vitvaror samt jakt- och fiske-produkter i både fysisk butik och via en egen e-handelsplattform. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact, och riktar sig i första hand till större kunder på den svenska marknaden, såsom ledande e-handelsbolag och större detaljhandelsaktörer.

Teckningsperiod:

11 mars 2014 - 31 mars 2014

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

14 Mkr

Teckningskurs:

14 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

14 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1, men allmänheten välkomnas för att bla få spridning på ägandet.

Post:

Minimum 350 units.

Övrigt:

Ambia Trading Group planerar att lista sig på Aktietorget i slutet av april 2014.

Emissionen är garanterad till ca 85 % (12 Mkr) via dels ett garanti-konsortium samordnat av G&W Fondkommission, samt dels via skriftliga teckningsförbindelser från Bolagets två största ägare.

Emissionen avser units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Varje tretal (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna ytterligare en (1) ny aktie i Ambia Trading Group för 15,00 kr med utnyttjandeperiod mellan den 1 – 30 maj 2015.

I händelse av stort intresse förbehåller sig styrelsen möjligheten att fatta beslut om en övertilldelning av units på upp till ytterligare ca 7 Mkr.

Garanterna i emissionen är; Svante Larsson, Kvalitena AB, Cles Trozelli AB, Stefan Olofsson, Kristian Kierkegaard Holding AB, Raging Bull Invest AB, Anders Larsson, Fredrik Wojbacke, Smoke On Guard AB, Gerhard Dal, StormTop AB, Marcus Kullmann.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss