Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amasten Holding AB

Amasten Holding AB

Amasten Holding AB
Nybrogatan 12
114 39 Stockholm

Hemsida:

www.amasten.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Amasten Holding är ett fastighetsbolag som främst äger bostadsfastigheter och kommersiella lokaler, men även kontor och samhällsfastigheter. Fastigheterna återfinns främst i Skåne, Blekinge, Västra Mälardalen samt Sundsvallsregionen. Amasten Holding AB hette tidigare Morphic Technologies AB.

Teckningsperiod:

30 september 2008 - 13 oktober 2008

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

393,3 Mkr

Teckningskurs:

2,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 september 2008

Värdering:

393,3 Mkr pre-money och 786,6 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

100 procent av nyemissionen bedöms vara säkerställd genom åtaganden från befintliga ägare samt genom emissionsgarantier. Handel med teckningsrätter äger rum mellan 30 september och 8 oktober 2008.

Uppdaterat: 2008-09-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss