Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amasten Holding AB

Amasten Holding AB

Amasten Holding AB
Nybrogatan 12
114 39 Stockholm

Hemsida:

www.amasten.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Amasten Holding är ett fastighetsbolag som främst äger bostadsfastigheter och kommersiella lokaler, men även kontor och samhällsfastigheter. Fastigheterna återfinns främst i Skåne, Blekinge, Västra Mälardalen samt Sundsvallsregionen. Amasten Holding AB hette tidigare Morphic Technologies AB.

Teckningsperiod:

21 november 2005 - 9 december 2005

Lista:

Nya Marknaden

Emissionsbelopp:

97 Mkr

Teckningskurs:

5,70 kr

Likviddag:

2005

Avstämningsdag:

14 november 2005

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:5

Post:

Övrigt:

Under början av 2006 tänker företaget besluta om att ansöka om en notering på O-listan.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss