Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alzinova AB

Alzinova AB

Alzinova AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

www.alzinova.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alzinova bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom.

Teckningsperiod:

8 oktober 2015 - 22 oktober 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

16,7 Mkr

Teckningskurs:

28,20 kr per unit / 9,40 kr per aktie

Likviddag:

Fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan.

Avstämningsdag:

Värdering:

23,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Post:

Övrigt:

Efter emissionen noteras Alzinova på Aktietorget.

En unit består av tre (3) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget.

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 12,20 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 9,40 kronor per aktie.

Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 4 november 2016 till och med den 25 november 2016.

Uppdatering: Notering på Aktietorget är planerad till den 25 november 2015.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss