Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Altero AB

Altero AB

Altero AB
Singelgatan 7
21228 Malmö

Hemsida:

www.altero.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Altero är ett teknikföretag som utvecklar och säljer innovativa lösningar för effektiv kontroll av bland annat energiförbrukning och arbetsprocesser inom livsmedels-, fastighets- och energisektorerna. Altero AB hette tidigare Coolguard AB.

Teckningsperiod:

1 december 2010 - 30 december 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,85 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 20,7 Mkr.

Villkor:

Riktad nyemission till: Zinovation AB (Hans Ekman - VD), Laitis Handels AB (Mats Nilstoft - Styrelseledamot), Thomas Stenberg (Styrelseordförande), Fredrik Strand (Styrelseledamot), Jonas Källmén (CFO), Martin Jervill (VD Dotterbolag). Samt till en mindre utvald krets investerare där de största är Banque Invik S.A. Luxembourg - för kunders räkning, Nordea Bank S.A. Luxembourg - för kunders räkning, Dexia Banque International, Luxembourg - för kunders räkning, IKANO-sfären, Backahill Utveckling AB och Ateneum Trading AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss