Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alteco Medical AB

Alteco Medical AB

Alteco Medical AB
Höstbruksvägen 8
226 60 Lund

Hemsida:

altecomedical.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alteco Medical har utvecklat en unik extrakorporeal produkt – LPS Adsorber för användning inom sepsisområdet.

Teckningsperiod:

5 november 2020 - 5 november 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,01 Mkr

Teckningskurs:

0,98 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Anders Althin eller närstående bolag.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss