Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alteco Medical AB

Alteco Medical AB

Alteco Medical AB
Höstbruksvägen 8
226 60 Lund

Hemsida:

altecomedical.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alteco Medical har utvecklat en unik extrakorporeal produkt – LPS Adsorber för användning inom sepsisområdet.

Teckningsperiod:

5 februari 2020 - 5 februari 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,12 Mkr

Teckningskurs:

1,07 kr

Likviddag:

14 februari 2020

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Lindekullen Holding AB.

Post:

Övrigt:

Lindekullen Holding AB kommer efter genomförd nyemission att äga 23,8 % i Alteco Medical AB. Lindekullen Holding AB kommer att sälja aktier motsvarande 40 000 Euro till Alteco Medicals tyska distributör Cormed Medizintechnik Gmbh & Co. KG.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss