Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alteco Medical AB

Alteco Medical AB

Alteco Medical AB
Höstbruksvägen 8
226 60 Lund

Hemsida:

altecomedical.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alteco Medical har utvecklat en unik extrakorporeal produkt – LPS Adsorber för användning inom sepsisområdet.

Teckningsperiod:

5 september 2016 - 15 september 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

16 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Obs, datum för emissionen är bara en uppskattning, bolaget återkommer med närmare detaljer.

Bolagets huvudägare har, via skriftliga avtal, förbundit sig att genom teckningsförbindelse samt garantiåtagande tillse att Alteco tillförs hela emissionsbeloppet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss