Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alteco Medical AB

Alteco Medical AB

Alteco Medical AB
Höstbruksvägen 8
226 60 Lund

Hemsida:

altecomedical.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Alteco Medical har utvecklat en unik extrakorporeal produkt – LPS Adsorber för användning inom sepsisområdet.

Teckningsperiod:

12 mars 2015 - 26 mars 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13,6 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 mars 2015

Värdering:

27,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Alteco har erhållit teckningsförbindelser, bland annat från huvudägarna, om cirka 8,5 MSEK, totalt motsvarande cirka 62 procent av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2015-03-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss