Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alteco Medical AB

Alteco Medical AB

Alteco Medical AB
Höstbruksvägen 8
226 60 Lund

Hemsida:

altecomedical.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alteco Medical har utvecklat en unik extrakorporeal produkt – LPS Adsorber för användning inom sepsisområdet.

Teckningsperiod:

28 januari 2014 - 12 februari 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,95 Mkr

Teckningskurs:

3,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

31,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minimum 1300 aktier.

Övrigt:

Alteco har erhållit skriftliga bindande teckningsförbindelser om totalt cirka 3,5 MSEK och garantiåtagande om 1,1 MSEK. Garantiåtaganden gäller i det fall nyemissionen tecknas till åtminstone 5 994 000 SEK. Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden.

Listning på Aktietorget är planerad till den 12 mars 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss