Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget
Segelbåtsvägen 2
11264 Stockholm

Hemsida:

www.alltele.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AllTele levererar internet- och telefonitjänster till privatkunder samt små och medelstora företag. Det sker dels i egen regi och dels i samarbete med olika nät- och fastighetsägare samt i nära samarbete med TDC. AllTele idag den femte största leverantören av internettjänster till privathushåll i Sverige.

Teckningsperiod:

5 februari 2007 - 16 februari 2007

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9,5 Mkr

Teckningskurs:

19 kr

Likviddag:

23 februari 2007

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt

Post:

200 aktier

Övrigt:

Vi överteckning har två huvudägare förbundigt sig att sälja upp till 250.000 aktier. Noteras på First North den 1 mars 2007.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss