Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget
Segelbåtsvägen 2
11264 Stockholm

Hemsida:

www.alltele.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AllTele levererar internet- och telefonitjänster till privatkunder samt små och medelstora företag. Det sker dels i egen regi och dels i samarbete med olika nät- och fastighetsägare samt i nära samarbete med TDC. AllTele idag den femte största leverantören av internettjänster till privathushåll i Sverige.

Teckningsperiod:

27 maj 2008 - 12 juni 2008

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

12,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 maj 2008

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:3

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 21 MSEK. Management, grundare och ett antal större aktieägare har förbundit sig att teckna ca 14 MSEK och Erik Penser Fondkommission har lämnat en garanti om 7 MSEK. Finansiella rådgivare till bolaget i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Fondkommission och Experia Corporate Finance Advisors.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss