Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.alligatorbioscience.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alligator Bioscience är ett företag inom bioteknik som optimerar proteiner. Företaget har ett stort fokus på cancerbehandling.

Teckningsperiod:

15 november 2016 - 22 november 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

350 Mkr (+75 Mkr i befintliga aktier + 63 Mkr i övertilldening av befintliga aktier)

Teckningskurs:

32,50 kr

Likviddag:

25 november 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

2 275 Mkr post money.

Villkor:

Riktar sig till institutioner och allmänheten.

Post:

100 aktie, dock minimum 300 aktier.

Övrigt:

Alligator Bioscience noteras på Nasdaq Stockholm den 23 november 2016.

Catella Fondförvaltning, Investment AB Öresund, och Norron Asset Management (tillsammans ”Cornerstone Investors”) har åtagit sig att, på vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för ett sammanlagt värde om 150 MSEK.

Johnson & Johnson Innovation-JJDC, Inc. (”JJDC”) har, genom särskilt avtal och på vissa villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett värde av 5 MUSD, där omvandlingen från USD till SEK skall baseras på växelkursen per den 17 november 2016. Under antagande om en växelkurs USD/SEK om 8.95 skulle detta motsvara cirka 45 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss