Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.alligatorbioscience.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alligator Bioscience är ett företag inom bioteknik som optimerar proteiner. Företaget har ett stort fokus på cancerbehandling.

Teckningsperiod:

21 november 2013 - 5 december 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

21 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

20 november 2013

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Exklusive de som tecknade aktier i emissioner strax innan denna emission.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss