Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.alligatorbioscience.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alligator Bioscience är ett företag inom bioteknik som optimerar proteiner. Företaget har ett stort fokus på cancerbehandling.

Teckningsperiod:

12 mars 2013 - 12 april 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad nyemission, till en mindre krets investerare.

Post:

Övrigt:

För varje aktie medföljer vederlagsfritt en teckningsoption. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie för 3 kr under perioden 15 april 2013 till 15 juli 2014.

Hur stor emissionen är tänkt att vara har inte kommunicerats. Den något ovanliga prissättningen på aktie i emissionen respektive lösenkurs på de medföljande teckningsoptionerna kommenteras inte i nyheten om emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss