Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.alligatorbioscience.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alligator Bioscience är ett företag inom bioteknik som optimerar proteiner. Företaget har ett stort fokus på cancerbehandling.

Teckningsperiod:

24 april 2012 - 29 maj 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

52,2 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 april 2012

Värdering:

Pre-money 208,9 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss