Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.alligatorbioscience.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alligator Bioscience är ett företag inom bioteknik som optimerar proteiner. Företaget har ett stort fokus på cancerbehandling.

Teckningsperiod:

16 maj 2011 - 10 juni 2011

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

75,5 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

10 juni 2011

Avstämningsdag:

13 maj 2011

Värdering:

Pre-money 226,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss