Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alliance Oil Company Ltd

Alliance Oil Company Ltd

Alliance Oil Company Ltd
Clarendon House 2, Church Street Hamilton HM11
Bermuda

Hemsida:

www.allianceoilco.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alliance Oil Company Ltd är ett ledande självständigt olje- och gasföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Alliance Oil Company har idag bevisade och sannolika reserver om 760 miljoner fat oljeekvivalent och downstreamverksamhet som inkluderar raffinaderiet i Khabarovsk och ett ledande nätverk av bensinstationer och oljeproduktsdepåer i ryska Fjärran Östern.

Teckningsperiod:

10 juni 2013 - 19 juni 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Omkring 670 Mkr.

Teckningskurs:

280-310 kr per preferensaktie

Likviddag:

26 juni 2013

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige samt till svenska och internationella institutionella investerare.

Post:

Övrigt:

De nyemitterade preferensaktierna har samma rättigheter som de existerande preferensaktierna i Alliance Oil. Varje preferensaktie beviljar innehavaren till en årlig utdelning om 30 kronor (kvartalsvis utbetalning om 7,50 kronor), motsvarande en direktavkastning om 9,7–10,7 procent beroende på den slutliga teckningskursen.

Carnegie Investment Bank AB är Global Coordinator och Joint Bookrunner, Gazprombank är Joint Bookrunner och Swedbank är Co-lead Manager i transaktionen. Baker & McKenzie är juridisk rådgivare till Alliance Oil i transaktionen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss