Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alliance Oil Company Ltd

Alliance Oil Company Ltd

Alliance Oil Company Ltd
Clarendon House 2, Church Street Hamilton HM11
Bermuda

Hemsida:

www.allianceoilco.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Alliance Oil Company Ltd är ett ledande självständigt olje- och gasföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Alliance Oil Company har idag bevisade och sannolika reserver om 760 miljoner fat oljeekvivalent och downstreamverksamhet som inkluderar raffinaderiet i Khabarovsk och ett ledande nätverk av bensinstationer och oljeproduktsdepåer i ryska Fjärran Östern.

Teckningsperiod:

3 december 2012 - 14 december 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Minst 675 Mkr

Teckningskurs:

250-300 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till svenska och internationella institutioner, samt allmänheten i Sverige, inklusive bolagets befintliga aktieägare, innehavare av konvertibler samt obligationsinnehavare.

Post:

Övrigt:

Årlig utdelning för varje preferensaktie uppgår till 30 kronor, att utbetalas kvartalsvis om 7,50 kronor, motsvarande en avkastning om 10 - 12 % beroende på den slutliga teckningskursen.

Företagets erbjudande gäller lägs 2,7 miljoner preferensaktier och högst 5,3 miljoner, till 250-300 kr per preferensaktie.

Uppdaterat: 2012-11-30

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss